Helló Sajtó! Üzleti Sajtószolgálat | Mi ez?
Kérdésed van? +36 70/942-8269 | Ügyfélportál »

Felhasználási feltételek

I. A felhasználási feltételek tartalma

 1. A jelen felhasználási feltételek (Szabályzat) a Czinke Lajos ev. (1031 Budapest, Amfiteátrum utca 23. 2/10; a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett hellosajto.hu, app.hellosajto.hu (https://hellosajto.hu, https://app.hellosajto.hu oldalain elérhető) információs társadalommal összefüggő szolgáltatások (Szolgáltatás, Weblap, hellosajto.hu vagy app.hellosajto.hu) igénybevételének feltételeit tartalmazza.
 2. Felhasználónak minősül a Weblap látogatója, illetőleg mindenki, aki a hellosajto.hu és az app.hellosajto.hu bármely szolgáltatását igénybe veszi. Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatás bármely elemének használatát megkezdi, elfogadja a jelen Szabályzat feltételeit.
 3. A Szolgáltató bármikor jogosult a Szabályzat módosítására. A módosításról rövid felhívás formájában a nyitó oldalon tájékoztatja a Felhasználókat. A módosítást követően bármely Szolgáltatás használatával a Felhasználó elfogadja a Szabályzat módosítását. Weblap és szolgáltatásai működésével kapcsolatos valamennyi tájékoztatás, valamint a jelen Szabályzatból linkelhető egyéb dokumentumok (pl.: Adatkezelési Tájékoztató) a Szabályzat részét képezik és kötelezőek minden Felhasználóra.
 4. Bármely, a hellosajto.hu-tól vagy app.hellosajto.hu-tól különböző weboldal (Facebook.com, Google.com, stb.), a Weblaphoz kapcsolódó szolgáltatására az adott weboldal keretén belül közzétett szabályzatok és feltételek (is) vonatkoznak.

II. A Szolgáltatás legfontosabb jellemzői és elemei

 1. A Szolgáltatás célja az üzleti, intézményi sajtóközlemények publikálása, terjesztése, eredményességük mérése.
 2. A Szolgáltatás lényege a Szolgáltató által megjelölt harmadik személyek vagy a Szolgáltató szerzői jogi védelmet élvező tartalmának hozzáférhetővé vagy elérhetővé tétele, terjesztése.
 3. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a hellosajto.hu és az app.hellosajto.hu bármely tartalmi elemét bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa.
 4. A Szolgáltatás egyes elemei csak az e-mail cím megadásával történő belépés után érhetők el.

III. Belépés

 1. Az app.hellosajto.hu oldalon található ügyfélportálra a belépés az e-mail cím megadásával lehetséges.
 2. A belépés feltétele annak a megerősítése, hogy a Felhasználó megismerte a felhasználási feltételekben, valamint az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat.

IV. Az egyes szolgáltatások

 1. Sajtóközlemény beküldése
  Felhasználónak az app.hellosajto.hu ügyfélportálra történő belépés után lehetősége van sajtóközleményét beküldeni a Szolgáltató részére. Ha a sajtóközlemény a Szolgáltató szerkesztési irányelveinek megfelel, akkor Szolgáltató egyszeri díj fejében vállalja a közlemény publikálását a hellosajto.hu sajtóközlemény portálon, terjesztését a média képviselői és a hírlevélre feliratkozottak részére, valamint sajtófigyelést is biztosít hozzá.
 2. Hírlevél
  Felhasználónak az app.hellosajto.hu ügyfélportálra történő belépés után lehetősége van a napi vagy heti hírlevélre történő fel- vagy leiratkozásra.
 3. Tartalomfogyasztás
  Felhasználónak lehetősége van a hellosajto.hu sajtóközlemény portálon megjelent közlemények megtekintésére, letöltésére, megosztására és tovább publikálására is.

V. A Szolgáltatás használata során lehetséges jogsértések és következményeik

 1. Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Szolgáltatás jelen Szabályzatban kifejezetten nem engedélyezett módon történő felhasználását, vagy a Szolgáltatás üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, teszi lehetővé vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a Szolgáltatás rendeltetésszerű működtetését.
 2. A Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Szabályzat betartása mellett használható. Amennyiben valamely Felhasználó a jelen Szabályzat rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, vagy egyébként visszaélésszerűen használja a Szolgáltatást, a Szolgáltató jogosult megtenni a szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy Felhasználó felelősségre vonása megtörténjen. Ez az intézkedés a Felhasználóval szemben más adataival történő visszaélés esetén is alkalmazhatóak.

VI. Felelősség

 1. Mivel az Szolgáltató a Szolgáltatást adott állapotban nyújtja („AS IS”), a Szolgáltatás – ideértve a Szolgáltatás üzemeltetése során használt szoftvert, illetve a Szolgáltatás keretében elérhető valamennyi tartalmat is – pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. A Szolgáltató nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért, ilyen lehet például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodás vagy kimaradás, bármilyen eredetű technikai leállás, szünet, mások által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok (például: vírusok, férgek, makrók vagy hacker tevékenységek).
 2. A sajtóközlemény beküldése során esetlegesen hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.
 3. A Weblap harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmaz. Amennyiben az Üzemeltető tudomást szerez arról, hogy az általa linkelt oldal vagy a linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a Weblapról. Ezen felül az üzemeltető az általa használt linkek illetve az általuk lehívható weboldalak tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal.
 4. A Szolgáltatás használatáért kizárólag az adott Felhasználó tartozik felelősséggel. A Szolgáltató kizár minden felelősséget a Felhasználó által okozott, vagy egyébként a Felhasználó magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kár és jogsérelem, illetve egyéb következmény vonatkozásában.
 5. Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a Szolgáltatóval szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles minden a Szolgáltató által megkövetelt intézkedést megtenni és a Szolgáltatónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szolgáltatót a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

VII. Adatvédelem

 1. A felhasználók személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik.

Kelt: Budapest, 2023. március 8.